KASUTUSTINGIMUSED

Koostatud 01.04.2020


1. ÜLDINE

1.1. Käesolevad kasutustingimused reguleerivad Baltic Techinvest OÜ, registrikood 10889115 (Ettevõtja) ja ostu sooritanud isiku (Kliendi) vahel tekkivaid õigussuhteid kaubamärkide: by Marina Rinaldi , Marina Rinaldi, Caractere, Elena Miro, Diana Gallesi, Luisa Viola, Per te by Krizia toodete ja aksessuaaride ostmisel-müümisel www.personabella.com müügikeskkonnas (e-poes).

1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad e-poe vahendusel toodete turustamisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigi seadused.

1.3. Ettevõtja võib muuta e-poe kasutustingimusi ja toodete ning teenuste hindasid. Muudatustest teavitatakse e-poe keskkonnas ning muudatused jõustuvad alates veebilehel www.personabella.com  avaldamisest. Tehingule rakendatakse tehingu toimumise hetkel kehtivaid tingimusi ja hindu.

1.4. Toodete valik, hinnad ning allahindlused võivad erineda Ettevõtja jaekaupluste kaubavalikust, hindadest ning allahindlusest.
2. HIND

2.1. Toodete hinnad on toodud toodetelehel ning sisaldavad Eesti Vabariigis kehtivat käibemaksu 20%.

2.2. Toodete hinnale lisandub tellimuse vormistamise käigus Kliendi poolt valitud tarneviisile vastav kohaletoimetamise tasu, kui teistmoodi ei ole kirjtatd. Tarneviis valitakse ning kohaletoimetamistasu arvutatakse ostukorvis.

2.3. Sooduskoodi olemasolul arvutatakse toote allahindlus peale sooduskoodi sisestamist ostukorvis.
3. TELLIMUSE VORMISTAMINE

3.1. Klient lisab toote ostukorvi pärast toote ning vajadusel suuruse valimist tootelehel, kasutades selleks nuppu „Telli".

3.2. Ostukorvis on võimalik koguseid muuta ning tooteid ostukorvist eemaldada kuni toote eest tasumiseni.

3.3. Tellimuse vormistamiseks tuleb ostukorvis sisestada vajalikud andmed, valida makseviis ning vajutada nuppu „Saada tellimus".

3.4. Tellimus loetakse lõplikult vormistatuks pärast „Saada tellimus" nupu vajutamist ja makse laekumist.

3.5. Teatise tellimuse kinnituse kohta saadab Ettevõtja Kliendi e-posti aadressile.

3.6. Kliendi tellitud Toote puudumisel tühistab Ettevõtja tellimuse. Tellimust võib tühistada nii osaliselt kui täielikult. Tühistatud tellimusest informeeritakse koheselt Klienti. Osalise tühistamise korral võib Ettevõtja küsida Kliendi soove ülejäänud tellimusega ümberkäimiseks – kas see lähetada või samuti tühistada.
4. TASUMINE

4.1. Veebikeskkonnas (e-poes) sooritatud ostude eest tasub Klient 100% ettemaksuna.

4.2. Tellimuste eest saab tasuda krediidi- ja deebetkaardiga ning arve alusel ülekannega.

4.3. Tasumine toimub väljaspool e-poodi turvalises keskkonnas. Ettevõtjal puudub ligipääs kliendi panga andmetele.

4.4. Peale tellimuse esitamist ja kauba eest tasumist saadetakse Kliendile e-posti teel tellimuse kinnitus.
5. TOODETE TOIMETAMINE KLIENDILE

5.1. E-pood tarnib tooteid Eesti Vabariigi piires.

5.2. Tooted tarnitakse kliendile Omniva pakk pakiautomaati teenustena ning Itella SmartPOST OÜ poolt pakutavate teenustena. Saadetised on Omniva (endine Eesti Post) jälgimiskeskkonnas jälgitavad aadressil www.track-trace.com/post. Itella SmartPOST saadetiste jälgimiskeskkonnas aadressil uus.smartpost.ee/saadetise-otsing. Soovi korral Klient saab ise tellitud kaubale järgi tulla Ettevõtja kauplusse.

5.3. Klient tasub Toodete kohaletoimetamisega kaasnevad kulud.

5.4. Ettevõtja täidab tellimused, st annab postiasutusele lähetamiseks üle tellimuse hiljemalt kolme tööpäeva jooksul pärast tellimuse kinnitamist.
6. TAGANEMISÕIGUS, TOODETE TAGASTAMINE JA VAHETAMINE

6.1. Kliendil on õigus tehingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul, esitades Ettevõtjale avalduse kirjalikus vormis (postiga või dgitaalselt allkirjastatult) või taasesitamist võimaldavas vormis (e-kiri).

6.2. Taganemisavalduse kättesaamist kinnitab Ettevõtja Kliendile saadetava teatega.

6.3. Klient on kohustatud tagastama toote 14 kalendripäeva jooksul arvates taganemisavalduse esitamisest.

6.4. Tehingust taganemisel tagastab Ettevõtja Kliendile tema poolt tasutud summad, va toote Kliendile toimetamise tasu, kandes tagastatava summa Kliendi pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul peale toote jõudmist Ettevõtjani. Ettevõtjal on õigus tasutud summade tagastamisega viivitada seni, kuni Klient on toote tagastanud. Taganemisõiguse kasutamisel kannab Klient kõik toote tagastamisega seotud otsesed kulud.

6.5. Hügieenilistel kaalutlustel ei kohaldata taganemisõigust suletud pakendist välja võetud pesutoodetele, päevitusriietele,ning sukkpükstele ja sokkidele.

6.6. Kliendil on võimalik toode välja vahetada 14 päeva jooksul pärast selle kättesaamist, kui tellitud toote suurus ei sobinud.

6.7. Kui Ettevõtjale tagastatud toodet ei ole võimalik välja vahetada Kliendi soovitud suuruse puudumise tõttu, võtab Ettevõtja Kliendiga ühendust.

7.PRETENSIOONI ESITAMINE

7.1. Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutab Klient asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Klient käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha. Hügieenilistel kaalutlustel ei kohaldata taganemisõigust suletud pakendist välja võetud pesutoodetele ja päevitusriietele.

7.2. Toote defekte avastamisel kohustub Klient sellest koheselt, kuid mitte hiljem kui 2 kuu jooksul defektist teada saamisest, teavitama Ettevõtjat, saates vastava info e-posti aadressile personabellasite@gmail.com.

7.3. Lepingule mittevastava või defektse toote korral on Kliendil õigus nõuda Ettevõtjalt kohustuse täitmist, taganeda lepingust või öelda leping üles.

7.4. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Kliendil õigus nõuda toote parandamist või asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või tagastada toode Ettevõtja kulul.
Kliendil on õigus nõuda toote ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ning toote eest tasutud summade tagasinõudmist, kui:

•Ettevõtjal ei ole võimalik toodet parandada või asendada või
•toote parandamine või asendamine ebaõnnestub või
•Ettevõtja ei ole toote puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud või

7.5. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral hüvitatakse Kliendile toote eest tasutud summa koos transpordimaksumusega Kliendi poolt näidatud pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul. Ettevõtjal on õigus tasutud summade tagastamisega viivitada seni, kuni Klient on tema käes oleva toote tagastanud.

7.6. Ettevõtja ei hüvita Kliendi tehtud kulutusi toote nõuetele mittevastavuse või puuduste korral ega vastuta nende eest, kui:

7.6.1. Toote väärtus on langenud/toode on kahjustunud Kliendi süül;
7.6.2. Puudused on tekkinud toote mittesihtotstarbelise kasutamise, s.h. hooldusjuhise mittejärgimise tagajärjel;
7.6.3. Toote väärtus on langenud tavapärasel kasutamisel tekkinud loomuliku kulumise tõttu;
7.6.4. Puudub ostu sooritamist tõendav dokumendi koopia.

7.7. Juhul, kui Kliendi ja Ettevõtja vahel on tekkinud erimeelsused toote puuduste osas, on Kliendil õigus pöörduda pretensiooniga Ettevõtja poole, märkides kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (e-kiri) esitatud kaebuses ära oma nimi ja kontaktandmed, kaebuse esitamise kuupäev, tootel esinev puudus ning omapoolne soovitav lahendus. Ettevõtja vastab Kliendi kaebusele kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (e-kiri) 15 päeva jooksul. Kui ostjal on veebipoe osas pretensioone, tuleb need saata e-posti aadressile personabellasite@gmail.com.

7.8. Juhul, kui Klient ja Ettevõtja ei saavuta vaidluse osas kokkulepet, on Kliendil õigus pöörduda vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks: Eestis - tarbijakaitseameti juures tegutseva tarbijavaidluste komisjoni poole (www.komisjon.ee), Euroopas - Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi Online Dispute Resolution poole aadressil http://ec.europa.eu/odr. Kliendi kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta. Vaidluste lahendamisel Eestis tarbijakaitseameti juures lähtutakse Eesti Vabariigi seadustest.

7.9. Komisjoni otsusega mittenõustumisel on pooltel õigus pöörduda Ettevõtja asukohajärgsesse maakohtusse.

Küsimuste korral võtke meiega igal sobival viisil ühendust: