PRIVAATSUSPOLIITIKIA1. Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Baltic Techinvest OÜ ( registrikood 10889115).

2. Isikuandmete töötlemisel järgitakse Eesti ja Euroopa Liidu õigusakte.

3. Vastutav töötleja kogub järgmiseid isikuandmeid: nimi, sugu, isikukood, telefoninumber, e-mail ja ostuajalugu. Registreerimine ei ole lubatud alla 18-aastastele isikutele.

4. Muuhulgas töödeldakse isikuandmeid ja kogutakse järgmistel eesmärkidel: ostuanalüüside tegemiseks, kaupade müügiks ja teenuste osutamiseks, kliendi lojaalsusprogrammi teenindamiseks. Vastutaval töötlejal on õigus teha isikuandmete andmebaasi päringuid, andmeid analüüsida, sorteerida ja teha valimeid.

5. Vastutav töötleja ei avalda talle teatavaks saanud andmeid kolmandatele isikutele.

6. Liitudes kliendiprogrammiga, annab klient nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks. Vastutavale töötlejale edastatud isikuandmed on kaitstud ning käsitletakse konfidentsiaalse informatsioonina, sh e-poe tellimuste keskkonnas säilitatavad andmed kliendi ja tema tellimuste kohta. Andmeside kliendi ja pankade ning kaardimaksekeskuse vahel on krüpteeritud, mis tagab kliendi isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Andmetöötlejal puudub ligipääs kliendi konfidentsiaalsetele panga- ja maksekaardi rekvisiitidele.

7. Vastutav andmetöötleja rakendab kõiki meetmeid, sh infotehnoloogilisi ja organisatoorseid, kogutud isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

8. Baltic Techinvest OÜ võib volitada isikuandmeid töötlema teisi juriidilisi isikuid (volitatud töötleja) tingimusel, et sellise töötlejaga on sõlmitud leping, mille kohaselt volitatud töötleja on kohustatud hoidma töödeldavad isikuandmed konfidentsiaalsetena ning tagama isikuandmete kaitse vastavalt seaduses sätestatud nõuetele. Sellisteks volitatud töötlejateks on kassatarkvara teenusepakkujad, tarkvaraarenduspartnerid, logistikateenusepakkujad ja turundusteenusepakkujad.

9. Ajakohase juriidilistest isikutest volitatud töötlejate nimekirja teeb Baltic Techinvest OÜ kliendile teatavaks kliendi taotluse alusel, mis on esitatud kirjalikult Baltic Techinvest OÜ aadressile või e-posti aadressile personabellasite@gmail.com.

10. Kliendil on õigus igal ajal saada teavet ning tutvuda enda isikuandmetega, taotleda juurdepääsu enda isikuandmetele, taotleda enda isikuandmete parandamist, taotleda enda isikuandmete piiramist, taotleda enda isikuandmete kustutamist, taotleda enda isikuandmete ülekandmist, õigused seoses automatiseeritused töötlusega, õigus järelevalveasutuse hinnangule. Samuti on õigus võtta tagasi varasemalt antud nõusolek isikuandmete töötlemiseks. Teabe saamiseks ja tutvumiseks esitab klient vastava kirjaliku taotluse aadressile personabellasite@gmail.com.

11. Isikuandmete vastutav töötleja võib saata kliendile uudiskirju, sh rahulolu küsitlusi ning pakkumisi kliendi e-mailiaadressile või SMSi vahendusel ainult juhul, kui klient on andnud eelnevalt nõusoleku kliendiprogrammiga liitumise hetkel või iseteenindus keskkonnas.

12. Kliendil on igal ajal võimalik loobuda saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest logides sisse iseteeninduskeskkonda aadressil www.personabella.сom, andes sellest teada e-kirja teel personabellasite@gmail.com aadressil või järgides e-kirjas toodud juhiseid.

13. Kliendil on igal ajal võimalik oma isikuandmetega tutvuda ja neid osaliselt muuta logides sisse www.personabella.com iseteeninduskeskkonda või edastades vastava soovi aadressil personabellasite@gmail.com. Kogutud isikuandmete kustutamiseks esitab klient vastava kirjaliku taotluse aadressile personabellasite@gmail.com.

14.Vastutav andmetöötleja muudab ja/või kustutab kliendi andmed pärast seda, kui kliendi isikusamasus on tuvastatud.

15. Kliendi isikuandmete säilitamise tähtaeg on viis aastat alates viimasest ostust.

16. Juhul kui isikuandmete töötlemine toimub uuel eesmärgil kui see, milleks isikuandmeid algselt koguti, või ei põhine andmesubjekti antud nõusolekul, hindab Baltic Techinvest OÜ hoolikalt sellise uue töötluse lubatavust. Baltic Techinvest OÜ võtab selle kindlakstegemiseks, kas uuel eesmärgil töötlemine on kooskõlas eesmärgiga, mille jaoks isikuandmeid algselt koguti, muuhulgas arvesse:

(1) seost nende eesmärkide, mille jaoks isikuandmeid koguti, ja kavandatava edasise töötlemise eesmärkide vahel;
(2) isikuandmete kogumise konteksti, eelkõige andmesubjekti ja Baltic Techinvest OÜ vahelist seost;
(3) isikuandmete laadi;
(4) kavandatava edasise töötlemise võimalikke tagajärgi andmesubjektide jaoks;
(5) asjakohaste kaitsemeetmete olemasolu.

17. Baltic Techinvest OÜ võib privaatsuspoliitika tingimusi vastavalt seadusele ühepoolselt muuta. Muutmisest teavitab Baltic Techinvest OÜ andmesubjekte Baltic veebilehel www.personabella.com.

18. Baltic Techinvest OÜ kasutab oma veebilehtedel küpsiseid, klienti sellest teavitades ning temalt nõusolekut küsides.

19. Baltic Techinvest OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, kes edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Stripe.
Küsimuste korral võtke meiega igal sobival viisil ühendust: